Studentblogg

Tag: valg

Hugs å røysta!

Det er val ved Universitetet i Bergen – og i år har du verkeleg gode moglegheiter til å røysta. Ikkje berre er det val til Studentparlamentet og to studentrepresentantar til universitetsstyret, denne våren skal det også veljast ny rektor. Som student ved UiB har du røysterett i alle desse vala, og den bør du bruka!…