Studentblogg

Tag: Samfunnet

Krig for fred

I går var det endeleg tid for Studentersamfunnet sitt opningsmøte «Krig for fred»: Kvelden starta med at Studentersangforeningen framførte den klassiske studentersangen «Gaudeamus Igitur». Så var det tid for paneldebatt om humanitær intervensjon med Jan Egeland og generalmajor Robert Mood. Eit dagsaktuelt og alvorleg tema, veldig interessant å høyra dei to paneldeltakarane sine tankar om…