Studentblogg

Tag: innlevering

Vekene som forsvann

Det er for det meste veldig behageleg å vera student. Me får styra dagane våre sjølv og så har me nokre forelesingar og seminargrupper i løpet av veka. Ganske greitt. Men av og til blir det plutseleg veldig travelt. Det er litt som då me gjekk på vidaregåande og det plutseleg var veker der alle…