Studentblogg

Tag: bacheloroppgave

Sjå, det blei ei bacheloroppgåve!

Plutseleg var dagen her: bacheloroppgåva er levert inn! Dette semesteret har eg altså skrive bacheloroppgåve. Fristen for innlevering verka veldig fjern for meg då semesteret byrja i januar. I byrjinga var eg ikkje heilt sikker på korleis dette skulle gå. Sjølvvalt tema, sjølvvalt pensum og arbeid på eiga hand? Resultatet skulle bli eit sjølvstendig arbeid på 20 sider.…

Vekene som forsvann

Det er for det meste veldig behageleg å vera student. Me får styra dagane våre sjølv og så har me nokre forelesingar og seminargrupper i løpet av veka. Ganske greitt. Men av og til blir det plutseleg veldig travelt. Det er litt som då me gjekk på vidaregåande og det plutseleg var veker der alle…