Studentblogg

Karrièreveileder svarer om utdanningsvalg

15. April nærmer seg, og for mange er det tiden for å ta den endelige beslutningen i valg av studier.

Evelyn3

Evelyn Jordahl veileder studenter i studie – og karrièrevalg.

 

Hva skal man velge i mangfoldet av studier? Skal man velge med hjertet eller hodet? Jeg har tatt turen innom karrièreveilederen Evelyn Jordahl for å høre om hun kan gi oss noen tips.

Som karrièreveileder veileder Evelyn Jordahl studenter i hvilke valg de kan gjøre underveis i studiene, hva de skal bruke utdanningen sin til, og generelt med å gjøre overgangen fra studier til jobb lettere. Karrièresenteret tilbyr ulike kurs og drop in, og individuell hvor studenter kan få tilbakemelding på CV og søknad.

  • Hva tror du er grunnen til at så mange sliter med å velge utdanning?

Det er så mange tilbud, så mange retninger å velge mellom i dag. Å velge utdanning er et
av de største og viktigste valgene vi gjør og mange kjenner på at det er et valg for livet.
Sier du ja til noe, betyr det også at du sier nei til veldig mye annet. Det skal godt gjøres å
ha så god innsikt i en studieretning og hvordan det vil komme til å bli for deg, at du med
hundre prosent sikkerhet kan si at dette er «det ene rette» studiet for meg. Det kan også
være andre faktorer som gjør valget vanskelig, som trender på arbeidsmarkedet og
muligheter for jobb etterpå.

  • Hvilke råd vil du gi til en som skal velge utdanning?

Orienter deg godt på forhånd, og sett deg inn i hva de ulike studieretningene faktisk går
ut på. Kontakte gjerne en studieveileder for de forskjellige fagene du vurderer og få litt
nærmere informasjon om studiet enn det studiekatalogene gir. Det kan være mange rundt
deg som har meninger om hva akkurat du skal og bør studere. Husk at dette er ditt valg,
det er du som skal gjennomføre utdanningen, derfor er det viktig at du baserer valget på
deg selv og dine interesser.

  • Noen tips til de som bekymrer seg for å utdanne seg til arbeidsledighet?

De aller fleste som investerer i en høyere utdannelse, kommer seg ut i jobb etterpå.
Arbeidsmarkedet er konjunkturutsatt, og det kan være vanskelig å spå eller forutse hva
som er sikre utdanninger, noe eksempelvis oljebransjen har vist oss det siste året. Sats på
en retning som interesserer deg. Gjør jobben din som student på best mulig måte. Lev et
liv også utenfor lesesalen, og skaff deg arbeidserfaringer og et nettverk. Orientere deg om
ulike muligheter på arbeidsmarkedet, og vær litt «på» underveis.

  • Hva gjør man hvis man har valgt en utdanning som ikke passer?

Det er ingen skam å snu! Når det er så mange ulike muligheter å velge mellom som det er
i dag, skal det nesten godt gjøres å treffe blink ved første forsøk. I mange tilfeller kan du
ta med deg studiepoengene du allerede har produsert og bruke dem som frie studiepoeng
ved overgang til et nytt bachelorprogram. Selv om det kan føles kjedelig og som å rykke
tilbake til start, er det en bedre løsning for deg på sikt å endre studieretning, enn å
fortsette på noe du ikke trives med.

  • Hvordan orienterer man seg om yrkesmulighetene som finnes i et utdanningsfelt?

Ved profesjonsutdanninger er dette som regel ganske oversiktlig. Studerer du til
sykepleier, så blir du sykepleier, og du kan få informasjon fra studiestedet ditt om hvilke
videreutdanninger du eventuelt kan gå videre med. Det er også enkelt å kjenne igjen
hvilke stillinger du er kvalifisert til å søke på. Konkret og greit.
Dersom du tar en grad ved et universitet, kan det ligge mange ulike yrkesmuligheter å
vente når du er ferdig, og det er ikke alltid så enkelt å få overblikket over alle disse
mulighetene. Noe informasjon finner du som regel på nettsidene til studiestedet ditt, og
det er også mulig å finne frem til mer konkret hva andre har brukt utdanningen til på
alumni-oversikten på LinkedIn.

  • Noen siste ord?

Det er mange jobber som ikke krever en spesifikk studieretning, dermed blir det også
viktig å tenke gjennom hva du har lyst til å jobbe med og hvilke egenskaper og interesser
du har. Når du er ferdig studert, så har du opparbeidet deg en verktøykasse som
inneholder fag og teoretiske kunnskaper, men også erfaringer og egenskaper som du har
utviklet underveis, for eksempel gjennom deltidsjobber og frivillig engasjement. Samlet
sett utgjør dette bakteppet ditt for å finne en jobb som passer for deg. Ikke fullt så konkret
og oversiktlig som profesjonsstudiene, med andre ord, men det gir et mangfold av
potensielle muligheter for dem som ikke helt vet hva de skal bli når de blir store.

Hvis du ønsker å lese mer om karriere og utdanningsvalg, kan du også se:

10 tips om valg av utdanning
Link til ulike interessetester
Intervju med karriererådgiver

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *